buitenles

AGENDA

februari 2018

Laptopklas »

1617 llrn ha1c

AGENDA

1 februari 2018

Mededelingenblad uitgave 6 »

* Daar waar “ouder(s)” staat, mag u “ouder(s)/verzorger(s)” lezen.

* Op onze website plaatsen we regelmatig foto’s van schoolactiviteiten. Mocht u of uw zoon/dochter het niet eens zijn met de publicatie van een foto, stuur dan een mail naar website@sondervick.nl met daarin duidelijk aangegeven om welke foto het gaat. De foto wordt dan z.s.m. verwijderd.