Verzekeringen

Informatie verzekeringen

Hieronder vindt u documenten die u kunt downloaden.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

De Raad van Bestuur heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Marsh voor ondergeschikten (personeel en vrijwilligers). Deze verzekering dekt schade als de ondergeschikte aansprakelijk is voor beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade) dan wel letsel of benadeling van gezondheid (personenschade). Schades moeten onmiddellijk aan de school worden gemeld. De school meldt de schade bij de verzekeringsmaatschappij.

Annuleringsverzekering

Het Sondervick College heeft geen annuleringsverzekering afgesloten. 
Ouders dienen hier zelf voor te zorgen.

Doorlopende schoolgroepen-reisverzekering

De Raad van Bestuur heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade.  Als ouders de dekking van deze verzekeringen onvoldoende vinden, dient de ouder op eigen initiatief voor bijverzekering zorg te dragen. Voor andere of hogere vergoedingen kan de Raad van Bestuur niet aansprakelijk worden gesteld.

Stageverzekering

Ten behoeve van scholieren die stage gaan lopen heeft de Raad van Bestuur een verzekering afgesloten bij Marsh. Werkoriëntatieprojecten (korter dan 15 dagen) zijn verzekerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering en daarbij wordt de aansprakelijkheid aangenomen als ten aanzien van de aansprakelijkheid niets afzonderlijks is geregeld in de stageovereenkomst.Voor stages die langer duren dan 15 dagen is door de Raad van Bestuur een stageverzekering afgesloten en die geldt als de aansprakelijkheid wordt geregeld d.m.v. een stageovereenkomst.
Als daar niets over geregeld is, rust de aansprakelijkheid – conform burgerlijk wetboek – bij de werkgever (stagebedrijf). Scholierenongevallenverzekering
De Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten.