Reglementen

Onderstaand een overzicht van de reglementen die gelden voor het Sondervick College. Deels zijn dat regels die gelden voor alle OMO-scholen, deels zijn die meer specifiek. Het is daarnaast goed te beseffen dat er op andere plaatsen op deze website verwante informatie staat. Met name de klachtenregeling OMO en het anti-pestprotocol vullen aan op de reglementen die u hier ziet staan. Mocht u deze in een van de menu’s niet snel kunnen vinden, gebruikt u dan de zoekfunctie van deze website.

Voor vragen over de schoolregels kunt u altijd de manager onderwijs van uw zoon of dochter benaderen of het algemene e-mail adres van de school gebruiken info@sondervick.nl.

Schoolreglement

Voor een duidelijke en veilige organisatie zijn er spelregels nodig: onze schoolregels. Deze zijn vastgelegd in het schoolreglement. Dit schoolreglement is afgeleid van de gedragscodes die omschrijven hoe we ons in algemene zin gedragen. 

Examenreglement

Informatievoorziening gescheiden ouders

Sinds 1 januari 1998 is het uitgangspunt, als ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, dat beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag (artikel 1:251 van het Burgerlijk wetboek, verder BW). Dit wordt ook wel co-ouderschap genoemd. Dit geldt vaak ook voor ouders die niet gehuwd zijn geweest, maar op een andere wijze gezamenlijk het gezag over het kind hebben.