Reglementen

Onderstaand een overzicht van de reglementen die gelden voor het Sondervick College. Deels zijn dat regels die gelden voor alle OMO-scholen, deels zijn die meer specifiek. Het is daarnaast goed te beseffen dat er op andere plaatsen op deze website verwante informatie staat. Met name de klachtenregeling OMO en het pestprotocol vullen aan op de reglementen die u hier ziet staan. Mocht u deze in een van de menu’s niet snel kunnen vinden, gebruikt u dan de zoekfunctie van deze website (het icoontje met het vergrootglas in de centrale cirkel).

Met vragen over de schoolregels kunt u altijd de opleidingsdirectie van uw zoon of dochter benaderen of het algemene e-mail adres van de school gebruiken.

 Schoolreglement

Voor een duidelijke en veilige organisatie zijn er spelregels nodig: onze schoolregels. Deze zijn vastgelegd in het schoolreglement. Dit schoolreglement is afgeleid van de gedragscodes die omschrijven hoe we ons in algemene zin gedragen