Reglementen

Onderstaand een overzicht van de reglementen die gelden voor het Sondervick College. Deels zijn dat regels die gelden voor alle OMO-scholen, deels zijn die meer specifiek. Het is daarnaast goed te beseffen dat er op andere plaatsen op deze website verwante informatie staat. Met name de klachtenregeling OMO en het anti-pestprotocol vullen aan op de reglementen die u hier ziet staan. Mocht u deze in een van de menu’s niet snel kunnen vinden, gebruikt u dan de zoekfunctie van deze website.

Voor vragen over de schoolregels kunt u altijd de manager onderwijs van uw zoon of dochter benaderen of het algemene e-mail adres van de school gebruiken info@sondervick.nl.

Schoolreglement

Voor een duidelijke en veilige organisatie zijn er spelregels nodig: onze schoolregels. Deze zijn vastgelegd in het schoolreglement. Dit schoolreglement is afgeleid van de gedragscodes die omschrijven hoe we ons in algemene zin gedragen. 

Examenreglement