Ziek- en betermeldingen

Ziek zijn is niet fijn. U kunt uw zoon/dochter ziek melden in Magister. Op het Sondervick College houden we het aantal ziekmeldingen en de duur van de ziekmelding goed in de gaten. De achterstand in schoolwerk loopt bij veelvuldig verzuim snel op. Het verzuim van leerlingen wordt besproken binnen het OOT (Opleiding Ondersteuning Team) en indien zorgwekkend binnen het ZAT (Zorg Advies Team). Indien het verzuim alarmerend of signalerend is verwijzen wij uw zoon/dochter door naar de schoolarts. We spreken reeds over veelvuldig verzuim als uw zoon/dochter drie keer ziek is.
Is uw kind ziek, kunt u deze ziekmelding direct in de Magister App zetten. Dit is voldoende. Via deze link kunt u zien hoe dit gaat.
Mocht u uw kind telefonisch willen ziekmelden, wilt u dit dan voor 8.30 uur doorgeven aan de school op telefoonnummer 040-2309444 (algemeen), 040-2309401 (havo/vwo) of 040-2309510 (vmbo/mavo). Tijdens dit gesprek wordt u gevraagd een inschatting te maken van de duur van de afwezigheid. Wij gaan ervan uit dat de duur zoals door u doorgegeven klopt. U kunt dit nazien in Magister. Mocht de ziekte langer/korter duren dan verzoeken wij u om nogmaals telefonisch contact op te nemen met school. De mentor neemt snel contact met u op als uw zoon/dochter meerdere dagen ziek is, zodat achterstanden tot een minimum beperkt kunnen worden.

Verklaring afwezigheid

Alle leerlingen uit het de gebouwen E en F hebben van de mentor drie kaartjes “Verklaring afwezigheid” ontvangen. De leerling moet dit kaartje, ondertekend door een van de ouders, bij terugkomst op school na een ziekmelding, inleveren bij de conciërge van het gebouw waar hij/zij de lessen volgt.

Let wel: dit kaartje ALLEEN gebruiken voor betermelding na ziekte.

Voorbeeld van kaartje rechts »