Wetenschapsoriëntatie Nederland

Je kunt vanaf de brugklas al kiezen voor extra lessen wetenschapsoriëntatie. In de vierde klas volg je het als verplicht vak. In de lessen wetenschapsoriëntatie maak je kennis met allerlei aspecten van wetenschappelijk onderzoek.

Het Sondervick College is een gecertificeerde WON-school (Wetenschapsoriëntatie Nederland).