Vertrouwenspersoon

Leerlingen of hun ouders kunnen ook direct bij de ‘Vertrouwenspersonen Leerlingen’ terecht. Onze vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang en het goed doorverwijzen van leerlingen die te kampen krijgen met bepaalde problemen en daarover in vertrouwen met mensen willen praten. Te denken valt dan aan problemen die veroorzaakt worden door ziekte, door verstoorde relaties, door pesterijen, door seksuele intimidatie of door mishandeling, leerlingen die denken slachtoffer te zijn van racistische vooroordelen of zich anderszins slachtoffer voelen. In dergelijke gevallen is het goed als een leerling over zijn ervaringen kan praten met iemand die hij vertrouwt. Dat zou op de eerste plaats de mentor kunnen zijn, de leerling coördinator, de onderwijsmanager of één van de personeelsleden.

Maar hij kan ook terecht bij de Vertrouwenspersoon Leerlingen.

 

Vertrouwenspersoon
Dhr. A. van Wolferen
AWolferen@sondervick.nl

Vertrouwenspersoon
Mevrouw J. de Greef
JGreef@sondervick.nl