Versterkt Engels

Versterkt Engels betekent extra aandacht voor de Engelse taal voor alle leerlingen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, de school/sectie bepaalt hoe. De bedoeling is om leerlingen actiever en op een andere manier bezig te laten zijn met de Engelse taal. Vooral het vergroten van de communicatieve vaardigheden is een van de speerpunten waarbij leren door te doen centraal staat.

Op de mavo zijn we vorig jaar met een pilot begonnen waarbij de nadruk werd gelegd op:

  • meer evenredige aandacht voor de verschillende vaardigheden (spreken, luisteren, schrijven, lezen);
  • doeltaal = voertaal (zoveel mogelijk gebruik van Engels in de les);
  • Anglia Engels voor leerlingen die graag wat meer willen doen met de Engelse taal naast de reguliere lessen.

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 wordt dit traject doorgezet. We starten in de onderbouw met de Engelstalige methode ‘Live Beat’, die het doeltaal = voertaal principe ondersteunt. Daarnaast zullen we in de komende jaren meerdere activiteiten ontwikkelen en invoeren die het Versterkt Engels onderbouwen.