Verrijkte ondersteuning

Wanneer een leerling meer nodig heeft op het gebied van ondersteuning dan wat er op klasniveau geboden wordt, kan de mentor extra ondersteuning in gang zetten. Op het Sondervick College wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘verrijkte ondersteuning’ en ‘speciale ondersteuning’. De verrijkte ondersteuning is ondersteuning buiten de klas, zoals plusklas, coaching en trainingen.

Zorgstructuur

Als de zorg de mentor overstijgt, dan is het mogelijk om leerlingen in het Opleidings Ondersteunings Team (OOT) te bespreken. Overstijgt de hulpvraag ook de afdeling, dan wordt de hulpvraag doorgezet naar het Klein Zorg en Advies Team (Klein ZAT). Het Klein Zat bestaat uit de onderwijsorthopedagoog, de zorgcoördinator en de psycholoog. Op afroep sluiten daarbij aan de inbrenger (mentor en/of jaarleider) en/of functionarissen uit het Jongerenpunt. Is de hulpvraag te complex dan worden ouders en leerling uitgenodigd in het Groot Zorg en Advies Team (Groot ZAT). Het Groot ZAT bestaat uit: onderwijsorthopedagoog, de zorgcoördinator, psycholoog, de TOV-coach, de wijkagent, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar en de generalist van de gemeente Veldhoven. Het doel van het groot Zorg en Advies Team is om de leerling te verwijzen naar de juiste hulpverlening en om in gezamenlijkheid een advies uit te brengen én om tot een plan van aanpak voor school te komen.

Plusklas

De Plusklas is een vorm van huiswerkbegeleiding, voornamelijk gericht op planning en structurering van huiswerk. Er wordt toegewerkt naar het zelfstandig maken van de leerlingen op het gebied van planning en structurering van het huis- en leerwerk. Leerlingen kunnen van maandag tot en met donderdag van 14.45-15.30 of van 15.30-16.15 terecht in de Plusklas.

Coachingsgesprekken

Coachingsgesprekken zijn wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken. Deze gesprekken hebben vaak betrekking op sociaal-emotionele problematiek of zijn studiegericht. Aan de hand van deze gesprekken probeert de begeleider een leerling zo goed mogelijk te coachen zodat de leerling zelfstandig verder kan na een aantal gesprekken. Leerlingen met een diagnose hebben, indien nodig, deze gesprekken gedurende het gehele schooljaar met hun persoonlijke IAB’er.

Trainingen

  • Rots en Water: Het Rots en Waterprogramma is een antipest- en weerbaarheidsprogramma. Dit betekent dat je met anderen leert samenwerken, samen spelen en samen leven. Mensen moeten leren zich onafhankelijk op te stellen (als een rots) en eigen keuzes te maken. Maar ook leren hoe met anderen samen te werken, luisteren, praten en leven (als water).
  • Leren leren Training. In deze training leer je verschillende leer strategieën die je kunt gebruiken bij het maken van en leren van je huiswerk. Thuis kunnen ouders en leerlingen ook aan de slag met leren leren. In dit bestand  staan per vak een aantal handige leertips.
  • Faalangst/examenvreestraining. Dat is een training die je helpt om spanningen beter onder controle te krijgen, waarbij de examenvreestraining zich vooral richt op het naderende eindexamen.
  • Omgaan met boosheid training. Dat is een training de je helpt beter met boosheid om te gaan.
  • Moreel redeneren. In deze training leer je vanuit verschillende invalshoeken begrip te krijgen voor allerlei situaties en maatschappelijke problemen.
  • Dierenkringtraining. In deze sociale vaardigheidstraining leer je meer inzicht te krijgen in sociale situaties.
  • Mission possible. Deze training is een oplossingsgerichte methode voor jongeren met als doel je eigen sterke punten te ontdekken en leren in te zetten.

Orthopedagoge
Mevrouw D. van Hal
DHal@sondervick.nl

Zorgconsulent
Mevrouw E. Smolders
esmolders@sondervick.nl

bgo

Ondersteuningscoördinator
Mevrouw O. Bogers
OBogers@sondervick.nl