Verlof

Wettelijke regelingen verlof

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen volgens de leerplichtwet

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren te melden bij de manager onderwijs.

Meer informatie: Leerplicht Veldhoven

FORMULIEREN

 * Aanvraagformulier verlof voor leerling
 * Richtlijnen verlof buiten de schoolvakantie
 * Aanvraagformulier vakantieverlof
 * Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden
 * Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden