Verlof

Een verzoek voor regulier verlof dient minimaal drie dagen voorafgaand aan het verlof schriftelijk door de ouders te worden aangevraagd bij de leerlingcoördinator. Er kan regulier verlof worden gegeven voor bijvoorbeeld een bruiloft of begrafenis.
Verlof voor het bezoek aan een huisarts, orthodontist, tandarts of ziekenhuis kan ook verleend worden. Wel willen wij u erop wijzen dat het onze voorkeur heeft dat deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Verlof in deze gevallen wordt niet toegestaan als er een toets gepland staat in Magister, of tijdens toets- en schoolexamenweken.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen volgens de leerplichtwet

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal drie dagen van te voren te melden bij de manager onderwijs.

Meer informatie: Leerplicht Veldhoven

FORMULIEREN

 * Aanvraagformulier verlof voor leerling
 * Richtlijnen verlof buiten de schoolvakantie
 * Aanvraagformulier vakantieverlof
 * Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden
 * Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden