Verlof

Wettelijke regelingen verlof

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen volgens de leerplichtwet
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren te melden bij de sectordirecteur.

Ontluikend talent
Regelmatig komt het voor dat ouders verlof vragen om hun kind mee te kunnen laten doen aan sporttoernooien, muzieklessen, trainingen enz. Dit zijn echter geen geldige redenen om verlof te verlenen. Het meenemen van onderwijskundigen naar dit soort activiteiten, zodat er huiswerkbegeleiding wordt gegeven, is geen alternatief. Organisatoren en ouders zullen ervoor moeten zorgen dat deze activiteiten buiten de reguliere schooltijden worden gepland.

Meer informatie: Leerplicht Veldhoven