Veiligheid

Op het Sondervick College staat de veiligheid van de bewoners en gasten hoog in het vaandel. Daarom is er een samenhangend pakket van maatregelen getroffen die de veiligheid zo optimaal mogelijk laat zijn.
Onderdelen van het pakket zijn o.a. een compleet ontruimingsplan voor elk van de gebouwen afzonderlijk, met daarin o.a. aangegeven de taken van onze bedrijfshulpverleners, de signalering bij brand, de vluchtroutes, de plaats van de defibrillatoren, de brandblussers en de haspels, de verzamelplaatsen voor leerlingen bij een calamiteit en nog veel meer.

Naast een fysiek veilige omgeving wil de school een sociaal veilige werk- en leeromgeving bieden. Om dat te bereiken heeft het een samenhangend veiligheidsbeleid ontwikkeld en dat verwoord in het “Veiligheidsplan Sondervick College”.

Daarom hebben directie medewerkers en leerlingen een aantal gedragscodes afgesproken, bijvoorbeeld.
Ik maak deel uit van het Sondervick College en dus houd ik mij aan de volgende codes:

1. Ik toon respect voor de ander
2. Ik spreek de ander aan bij ongewenst gedrag
3. Ik spreek de ander op een respectvolle manier aan
4. Ik praat niet over de ander …… maar met de ander
5. Grof en beledigend taalgebruik hoort niet bij mij

Bromfietsen op fietspad Kempen Campusterrein

Vanwege de inhuizing van de Prins Willem Alexanderschool is de bromfietsstalling bij gebouw F (vmbo/mavo XL) verplaatst naar het terrein langs het fietspad vanuit Coppelmans (bij het softbalveld).

Op verzoek van school heeft de gemeente Veldhoven naar de verkeerssituatie gekeken. Er is vastgesteld dat de meest verkeersveilige situatie voor bromfietsen is dat ze vanaf Coppelmans gedoogd worden tot aan de bromfietsstalling bij gebouw F. Ook het fietspad vanuit de hoofdingang achter gebouw F naar de bromfietsstalling is toegankelijk voor bromfietsers. Fietsers en bromfietsers komen elkaar tegen op dat stukje fietspad en vanaf de hoofdingang achter gebouw F. Voorzichtigheid is geboden, geef elkaar de ruimte!

Voor de alle duidelijkheid: op het rode fietspad achter de gebouwen (van F naar A) zijn bromfietsen NIET toegestaan! Dit is herhaaldelijk in het veiligheidsoverleg aan de orde geweest. Het handhaven daarvan is handen van de politie.

Plattegrond bromfietsstalling op de Kempen Campus.

Keurmerk Veilige school

Het Sondervick College heeft, als tweede school in Brabant, het keurmerk “Veiligheid in en om School” toegekend gekregen. Dat betekent niet dat het altijd en overal 100% veilig is, dat kan natuurlijk niet. Het betekent wel dat het beleid van de school en de uitvoering daarvan aan de hoogste normen voldoen. Dat gaat dan over het hele spectrum van samenwerking met politie en hulpdiensten, via goed opgeleide BHV’ers, correcte incidentregistratie en risico-inventarisatie naar feitelijke hulpverlening en adequaat oefenen. 

Bij het keurmerk hoort ook dat we goed in beeld hebben waar verbetering te realiseren valt. Er is een lijst van actiepunten gemaakt die de komende periode systematisch afgewerkt worden. We zullen bij het afwerken van deze lijst zo praktisch mogelijk te werk gaan.

Certificaat keurmerk Veilige School