Universumschool

Het Sondervick College is een Universumschool. Dat houdt in dat de school extra aandacht besteedt aan de keuze voor de exacte vakken, met name in de havo/vwo-sector. De achterliggende gedachte hierbij is dat er in Nederland in verhouding tot de rest van Europa te weinig leerlingen en studenten kiezen voor een exacte opleiding.  Daardoor ontstaat er een groot tekort aan technisch opgeleide mensen, terwijl die juist hard nodig zijn in de huidige technologische maatschappij.

Onze school wil een bijdrage leveren aan dit probleem. Daartoe is onder andere het Wetenschapsplein ingericht. Deze ruimte is bedoeld voor leerlingen van onder- en bovenbouw waarbij ze experimenten kunnen uitvoeren die normaal in de klas niet mogelijk zijn. Er is constant  een Technisch Onderwijs Assistent aanwezig die de leerlingen kan begeleiden. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden zowel onder lestijd, met toestemming van de docent, als in tussenuren en na schooltijd. Vaste gebruikers van het Wetenschapsplein zijn al de roboticagroepen (onderbouw) en de leerlingen die werken aan hun profielwerkstuk (bovenbouw). Hierbij wordt samengewerkt met ASML, Philips, deTU/e en Fontys Hogescholen op het gebeid van advies en ondersteuning door studenten en docenten.

We hopen met deze investering een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een keuze voor een exacte studie.