Uitgangspunten ondersteuning en begeleiding

Het Sondervick College wil alle leerlingen in staat stellen in een veilige omgeving, een bij hen passende opleiding te volgen en met succes af te ronden binnen de termijn die door de wet- en regelgeving is vastgesteld. Voor het grootste deel zal de leerling dit doel bereiken door de begeleiding en ondersteuning die door mentoren, vakdocenten en decanen wordt geboden. Soms heeft een leerling echter extra ondersteuning en begeleiding nodig.

Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag worden bij de ondersteuningscoördinator aangemeld. Vervolgens wordt er in afstemming met de mentor, ouders en het onderwijsteam bekeken hoe de leerling op een zo adequaat mogelijke manier ondersteund kan worden. Het liefst gebeurt dit zo dicht mogelijk bij de klas/groep. We streven ernaar om snel en adequaat te reageren op de ondersteuningsvraag, eventueel met inzet van interne en of externe specialisten. Een duidelijke rol- en taakverdeling is hierbij van groot belang.

Ons ondersteuningsplan is gebaseerd op de uitgangspunten van de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven- Kempenland (RSV). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning, lichte ondersteuning en zware ondersteuning.

????????????????????????????????????