Tweetalig Onderwijs

Op het Sondervick College kun je bij de opleidingen havo en vwo kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO). Je volgt dan vanaf de brugklas meer dan de helft van alle vakken in het Engels. Ook zijn de vakken meer internationaal georiënteerd.

Een extra vak dat je volgt is English Language and Culture, gegeven door een native speaker (docent die Engels als moedertaal heeft). In dit vak maak je kennis met de cultuur van de Engelstalige wereld en oefen je extra taalvaardigheden, zoals debating en public speaking.

Waarom TTO?

Met TTO ben je uitstekend voorbereid op een internationale werk- en leeromgeving. In vijf of zes jaar tijd heb je als TTO-leerling meer dan 1.600-2.000 uur extra Engels gehoord, gelezen, geschreven en gesproken. Ook maak je intensie­ver kennis met andere culturen en omgangsvor­men. Hierdoor ontwikkel je jezelf tot een echte wereldburger.

Internationaal erkend certificaat

Na de eerste drie leerjaren sluit je je TTO af met een officieel Junior Certificate (Cambridge B2-niveau). Vanaf leerjaar 4 volg je als TTO-leer­ling een extra taaltraject, speciaal voor TTO’ers. Vanaf de vierde klas werk je toe naar het beha­len van de zeer gewilde en gewaardeerde Cam­bridge Certificates.

Al deze certificaten zijn internationaal erkend. In combinatie met je havo- of vwo-diploma geven ze je toegang tot veel Engelstalige hbo-oplei­dingen en universiteiten wereldwijd.

Onderdompeling

Als TTO-leerling maak je jezelf de Engelse taal eigen doordat we je in deze taal onderdompelen. Dit houdt in dat je in verschillende situaties ge­bruik kunt maken van zowel het Nederlands als het Engels. Van jou als TTO-leerling verwachten we dat je binnen alle TTO-lessen en daarbuiten met docent en medeleerlingen zoveel moge­lijk in het Engels communiceert. Al onze TTO-docenten hebben het Certificate of Proficiency behaald. Dit betekent dat ze hun eigen vak op een goed niveau in het Engels kunnen geven.

Onze brochure tweetalig onderwijs