Tweetalig havo

Tweetalig havo

Plaatsing: mavo-havo advies met aanleg voor taal en een zelfstandige studiehouding

Sondervick college havo wil met de slogan ‘Ontdek je kracht’ de leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. De nadruk ligt op vaardigheden en daarvoor gebruiken we ‘21th century skills’ zoals ze benoemd zijn door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Deze vaardigheden zijn:

  • Creativiteit
  • Kritisch denken
  • Probleemoplossend denken en handelen
  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Digitale geletterdheid
  • Sociale en culturele vaardigheden
  • Zelfregulering

‘Onderwijs dat de creativiteit en de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelt, helpt toekomstige burgers binnen en buiten bestaande kaders te leren denken en werken’, staat in de pas verschenen uitgave van platform onderwijs 2032. Hetgeen de ambities van Sondervick College havo onderschrijft. Wat ons betreft is het verstevigen van de kennis en vaardigheden op het gebied van het vak Engels als brug naar de wereld hierin onmisbaar.

Voor die leerling die wil excelleren, een uitdaging zoekt en taalvaardig is, wil het Sondervick College havo haar aanbod uitbreiden met een tweetalige stroom. Dit is in lijn met de nadruk op vaardigheden, het ontwikkelen van het onderwijs en in lijn met maatschappelijke trends.

In tweetalig onderwijs wordt 50% van de te geven lessen aangeboden in het Engels. Hierbij wordt uitgegaan van het principe doeltaal=voertaal. Dit principe wordt door alle op het Sondervick College havo en vwo aangeboden talen reeds onderschreven. Dit betekent dat de taal die onderwezen wordt, ook de taal is waarin gesproken wordt tijdens de kennisoverdracht.

Bij het opzetten van tweetalig havo gaan we uit van de docent. De docent is de onderwijsmaker.

In deze tweetalige havo klas is het curriculum gelijk aan een reguliere havo-klas. Daarbij zal er aandacht zijn voor EIO, European and International Orientation, en voor projecten met actuele thema’s. Hierbij kan je denken aan ‘creative programming’, animeren of design thinking. De internationale dimensie zal een belangrijke pijler zijn in het curriculum. In de onderbouw (klas 1 en 2) gaan de leerlingen een keer op reis naar een Engelstalig land, nemen de leerlingen deel aan een uitwisseling en zullen zij via de computer contact hebben met ‘peers’ in andere scholen.

Voor de tweetalig havo brugklas zijn extra kosten verbonden. Deze kunt u vinden bij ‘schoolkosten’.