Te laat regeling

Te laat komen is storend voor de andere leerlingen en de docent. Daarom dient te laat komen vermeden te worden. Als de leerling te laat komt, noteert de docent dit in Magister. De docent meldt de leerling dat hij te laat is.
Als de leerling te laat komt, meldt hij zich de volgende dag een half uur voor aanvang van de eerste les op school. Veelvuldig te laat komen valt onder de verzuimregeling en zal gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.

Deze regeling is vastgesteld in overleg met de leerplichtambtenaar en is in alle
onderwijsgebouwen gelijk.