Structurele ondersteuning

Wanneer tijdelijke ondersteuning onvoldoende resultaat oplevert, kan opgeschaald worden naar structurele ondersteuning. Daarnaast zijn er leerlingen die vanuit de basisschool het advies hebben deze ondersteuning in te zetten. Dit zijn leerlingen met een grote ondersteuningsvraag op sociaal-emotioneel gebied. Veel van deze leerlingen hebben een diagnose of hebben kenmerken van een bepaalde ontwikkelingsstoornis. Deze ondersteuning is voor een aantal leerlingen noodzakelijk om goed op school te kunnen functioneren.

Leerlingencoaches

Binnen de zware ondersteuning gaat het om structurele extra ondersteuning die alleen geboden kan worden door specialisten op het gebied van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en die noodzakelijk is om het perspectief te behalen. Deze specialisten worden binnen onze school leerlingencoaches genoemd. De ondersteuning duurt minimaal 20 lesweken en kan wanneer nodig verlengd worden. Sommige leerlingen maken hun gehele middelbare schoolcarrière gebruik van deze extra ondersteuning. Er wordt door de leerlingencoaches samengewerkt met mentoren, vakdocenten, ouders en, eventueel, externe partners.

Hulpverlening van buiten school

Bij sommige leerlingen is het nodig hulpverleners te betrekken van buiten de school. In principe is eenmaal per maand een middag gereserveerd om een Multidisciplinair Overleg (MDO) in te plannen met ouders en leerlingen en een aantal externe partners. Op die manier kunnen leerlingen, waarbij de hulpverlening nog niet bekend is, snel in beeld komen en kan de hulpverlening op elkaar afgestemd worden. Aan dit overleg nemen in ieder geval de ondersteuningscoördinator en psycholoog/orthopedagoog deel.

Toegang tot jeugdhulp

In bijgaand stroomschema kunt u zien waar u voor welke vraag terecht kunt bij het ‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ van de gemeente Veldhoven.

Remedial teacher
Mevrouw E. Smolders
ESmolders@sondervick.nl

Orthopedagoge
Mevrouw D. van Hal
DHal@sondervick.nl

Remedial teacher
De heer M. Verbeek
MVerbeek@sondervick.nl