Sondervick College

Het Sondervick College is een brede scholengemeenschap waarin les wordt gegeven aan het vmbo, mavo XL, havo en vwo. Er zijn twee zogenaamde onderwijseenheden. Een havo/vwo onderwijskundige eenheid waarin de gymnasium opleiding, de atheneum opleiding en de havo opleiding zijn ondergebracht. Naast de Nederlandstalige opleidingen in het havo/vwo hebben we de tweetalige havo/vwo op het Sondervick College.

In de vmbo/mavo XL onderwijseenheid zijn de vmbo basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg aanwezig, en de mavo XL opleiding. Ook het domein maakt deel uit van de vmbo/mavo XL eenheid, leerlingen worden in een kleinschalige setting voorbereid op de reguliere klassen van de bovenbouw vmbo of mavo XL.

De havo/vwo opleidingen zijn gehuisvest in de gebouwen A en D, de vmbo/mavo XL opleidingen zijn voornamelijk in het gebouw E gehuisvest. De techniekopleidingen van de vmbo/mavo XL onderwijskundige eenheid zijn gehuisvest in gebouw F. Het domein is gehuisvest in gebouw D.

De gebouwen liggen op de Kempen Campus waar ook prachtige sportfaciliteiten voor de leerlingen aanwezig zijn. Op loopafstand zijn de gebouwen bereikbaar en door de afzonderlijke locaties heeft iedere onderwijskundige eenheid een eigen thuisbasis. In het centrale gebouw D is de stafafdeling met de ondersteunende diensten op de tweede verdieping gehuisvest.

Het Sondervick College is een school die in de brainportregio staat en mede daarom veel aandacht schenkt aan internationalisering. Ook wil het Sondervick College een sterk Bèta profiel ontwikkelen om aan te sluiten bij de hoog technologische bedrijvigheid in de regio.

De christelijke normen en waarden zijn belangrijk voor onze identiteit en uitstraling. We zijn één school met verschillende eigen opleidingen die passen bij de leerling. We streven naar een veilige, warme omgeving voor iedere leerling waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen met hulp van onze medewerkers.

 
Rector
Mevrouw M. van Roosmalen MME, MSc