Sociale veiligheid

Anti-Pestcoördinatoren (APC)

Het Sondervick College heeft twee anti-pestcoördinatoren:  Jos Beerens en Ine Steenbeek. Zij zijn gecertificeerd en geaccrediteerd coördinatoren met kennis van de processen die plaatsvinden omtrent pesten en aanverwant grensoverschrijdend gedrag.

Lees meer

Klik hier voor het anti-pestprotocol van onze school.

Trainingen voor leerlingen:

  • Rots & Water

Het Rots & Water programma leert je om makkelijker en beter sociale contacten te leggen, te onderhouden en helpt je een gevoel van veiligheid te creëren voor jouzelf en je omgeving. Middels veelal fysieke oefeningen waarin veel samenwerking wordt verwacht, worden al snel de meer sociale en communicatieve vaardigheden verworven. Deze vaardigheden dragen bij aan een gevoel van sociale veiligheid, wat mede helpt om pestgedrag te verminderen dan wel voorkomen.

Het Rots-element vertegenwoordigt jouw innerlijke kracht. Het staat voor: opkomen voor jezelf, opkomen voor je mening, grenzen durven aangeven en verdedigen.

Het Water-element vertegenwoordigt jou, in samenhang met de ander en de wereld om jou heen. Het staat voor: kunnen communiceren met gepaste normen en waarden, kunnen luisteren naar de ander, rekening kunnen houden met en je in kunnen leven en voor verbondenheid.

Basiswoorden zijn zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen.

  • STA STERK

Het doel van de ‘STA STERK’ training is het vergroten van de sociale weerbaarheid van de deelnemers. Zo leren deelnemers voor zichzelf op te komen in onaangename situaties zoals bij digitaal pesten, uitschelden, uitlachen, bedreigende opmerkingen, pesten door buitensluiten, negeren en chanteren, spullen afpakken, enzovoort.

In de ‘STA STERK’ training komen de geleerde vaardigheden steeds terug en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat de deelnemers zich het nieuwe, weerbare gedrag steeds meer eigen gaan maken. De huiswerkopdrachten helpen hen de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk.

Lees meer


Dhr. J. Beerens
Anti -pestcoördinator
Apc@sondervick.nl

JBeerens@sondervick.nl


Mevr. I. Steenbeek
Anti-pestcoördinator
Apc@sondervick.nl
ISteenbeek@sondervick.nl