Scholen op de kaart

Beste leerlingen en ouders,

Zoals ieder jaar meten wij de tevredenheid en de veiligheid van onze leerlingen binnen het Sondervick College. Deze enquêtes zijn rond de voorjaarsvakantie begin maart 2019 afgenomen in alle eerste klassen en de derde klassen van het Sondervick College. De ouders van leerlingen uit de eerste klassen en derde klassen kregen per mail de mogelijkheid om de enquête in te vullen. Wij kunnen constateren dat we in de eerste klassen een sterke verbetering zien in de tevredenheid en het gevoel van veiligheid van de leerlingen en de ouders ten opzichte van de meting van het vorige schooljaar 2017/2018. We zien in de resultaten van de derde klassen dat het gevoel van veiligheid en tevredenheid wel iets is verbeterd maar nog niet optimaal is. De analyse van de onderzoeken is door de manager onderwijs van het betreffende leerjaar verwoord. U kunt dat teruglezen bij de opleiding waar de leerling zijn of haar lessen volgt.

Met vriendelijke groet,

M.M.J.P. (Monique) van Roosmalen MME MSc

Rector

Tevredenheidsonderzoeken Sondervick College

Andere deelnemende VO-scholen.

Sondervick-boom-02