Samenwerking bibliotheek

Samenwerking Sondervick College en de Bibliotheek Veldhoven

Het Sondervick College en de Bibliotheek Veldhoven werken samen aan het verhogen van de lees- en mediavaardigheden van leerlingen. Het is wenselijk dat alle leerlingen in het bezit zijn van een bibliotheek-abonnement. Hiermee krijgen zij toegang tot een actuele, gevarieerde collectie boeken die aansluit bij de interesse en het niveau van de leerlingen. Alle leerlingen krijgen via onze school de mogelijkheid tegen een gereduceerde prijs lid te worden van de Bibliotheek Veldhoven.

Belang van lezen

Het Platform Onderwijs2032 presenteerde zijn advies waarin het perspectief op de inhoud van toekomstgericht onderwijs is vastgelegd. Taalvaardigheid is een belangrijke competentie van de 21ste eeuw die in het kerncurriculum is opgenomen. We leven in een talige samenleving en goed kunnen lezen is een belangrijk hulpmiddel om goed te kunnen functioneren. Een kind dat leest, heeft hiervan profijt in zijn schoolcarrière en heeft als volwassene meer kansen op de arbeidsmarkt.

Stimuleren leesplezier

Het Sondervick College en de Bibliotheek Veldhoven werken samen aan het stimuleren van het leesplezier. Als kinderen met plezier lezen, gaan ze meer lezen en worden ze beter in lezen en in taal. Hiervan hebben zij profijt tijdens hun schoolcarrière. Bij veel vakken is de lesstof talig. Hoe taalvaardiger de leerling, hoe beter en sneller hij of zij de lesstof zal begrijpen en dit zal resulteren in hogere scores bij alle vakken.

Om het leesplezier te stimuleren, organiseren onze school en bibliotheek Veldhoven samen diverse activiteiten, waarbij leerlingen op verschillende manieren met boeken en lezen in aanraking komen. Zo nemen alle brugklassen deel aan de voorleeswedstrijd Read2Me!, brengen zij een bezoek aan de bibliotheek. De visie op lezen en leesbevordering, de doelstellingen en de activiteiten zijn vastgelegd in een leesplan per leerweg, dat jaarlijks wordt bijgesteld.

Rol ouders

Ook ouders kunnen een stimulerende rol spelen bij de leesontwikkeling van hun kind. Om de leesvaardigheid te verhogen is het nodig om leeskilometers te maken. Deze kilometers kunnen niet alleen onder schooltijd gemaakt worden. Ouders hebben een voorbeeldfunctie door zelf ook regelmatig tijd te nemen om te lezen. Ook samen praten over het gelezen boek kan stimulerend werken.

meiden-in-bieb