Roosters en lestijden

Extra studiedagen

Het Sondervick College is een school volop in ontwikkeling. Dit jaar zijn er twee grote thema’s die aandacht nodig hebben: digitalisering en de invoering van flextijd. Om de kwaliteit van onze werkwijze met beide thema’s te versterken zullen wij, naast de reeds bekende studiemiddagen, enkele extra werk(mid)dagen inlassen voor de docenten. Wij hebben voor u de verschillende studiedagen en wat dat voor de leerlingen betekent op een rijtje gezet.

Donderdag 20 april 2017 studiemiddag
Alle leerlingen zijn vrij na 13.45 uur
Voor de bovenbouw vmbo basis/kader geldt dat stages en praktijkexamens WEL doorgaan/plaatsvinden!

Maandag 8 mei 2017 studiemiddag
Alle leerlingen zijn vrij na 13.45 uur

Rooster in Zermelo

Het rooster wordt steeds gepubliceerd in Zermelo en ingelezen in Magister. Het kan echter voorkomen dat het rooster in Magister afwijkt van dat in Zermelo.
In alle gevallen is Zermelo leidend! 
Handleiding Zermelo

Periodes 2016 – 2017

Periode 1: 5 september t/m 25 november
Periode 2: 28 november t/m 17 maart
Periode 3: 20 maart t/m 14 juli

Het Sondervick College gaat vanaf september 2016 een 45-minutenrooster draaien in plaats van een 50-minutenrooster. De tijdsruimte die we maken voor andere zaken dan vaklessen noemen wij ‘creatieve tijd’. Door deze verandering willen we leerlingen beter bedienen en duidelijker dan voorheen recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Wat het precies inhoudt leest u hier.

Lestijden

Havo/vwo en
vmbo/mavo XL onderbouw
 
 Mentorband  08:10 – 08:30
 1e lesuur  08:30 – 09:15
 2e lesuur  09:15 – 10:00
 3e lesuur  10:00 – 10:45
 Pauze  10:45 – 11:00
 4e lesuur  11:00 – 11:45
 5e lesuur  11:45 – 12:30
 Pauze  12:30 – 13:00
 6e lesuur  13:00 – 13:45
 7e lesuur  13:45 – 14:30
 Pauze  14:30 – 14:45
 8e lesuur  14:45 – 15:30
 9e lesuur  15:30 – 16:15
Vmbo/mavo bovenbouw  
 Mentorband  08:10 – 08:30
 1e lesuur  08:30 – 09:15
 2e lesuur  09:15 – 10:00
 Pauze  10:00 – 10:15
 3e lesuur  10:15 – 11:00
 4e lesuur  11:00 – 11:45
 Pauze  11:45 – 12:15
 5e lesuur  12:15 – 13:00
 6e lesuur  13:00 – 13:45
 Pauze  13:45 – 14:00
 7e lesuur  14:00 – 14:45
 8e lesuur  14:45 – 15:30
 9e lesuur  15:30 – 16:15