Ouderraad

Vrijwillig ingestelde groep ouders, waarbij het streven is om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te verkrijgen ten opzichte van de gehele ouderpopulatie van het Sondervick College. In de ouderraad is ook participatie van de directie van het Sondervick College. Enkele leden hebben zitting in de MR en enkele leden hebben zitting in een Klankbordgroep. De OR is informerend, ondersteunend en adviserend voor het gehele Sondervick College. Denk hierbij aan ondersteuning bij de diploma uitreiking en kerstmanifestatie. Informerend in algemene zin naar de totale ouderpopulatie zoals bijvoorbeeld alcoholvoorlichting en het puberbrein. Dit naast het doorspelen en bespreken van gevoelens en informatie komende uit de ouderpopulatie welke betrekking hebben op het gehele Sondervick College.

Ieder jaar zijn er gemiddeld 6 vergaderingen. Leden vanuit de ouderraad worden regelmatig gevraagd om te participeren bij overlegsituaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan het vaststellen van de langjarige doelstelling van OMO en hoe om te gaan met boeken versus digitaal onderwijs, inclusief de bekostiging hiervan.

Heeft u interesse? Wilt u meer weten? Stuur ons dan een mail. Pak de handschoen op  en werk actief mee aan de ontwikkeling van uw kind.