Ouderparticipatie

Ouderparticipatie Sondervick College

Een mooie titel: ouderparticipatie. Maar wat betekent het nu echt?

Deze website geeft u informatie over het hoe en waarom van ouderparticipatie. Wij wensen u veel leesplezier.

Het Sondervick College biedt ons als ouder de mogelijkheid om onze mening te geven over de meest uiteenlopende onderwerpen. Onderwerpen waarvan wij vinden dat ze invloed hebben op onze kinderen en hun ontwikkeling.

Velen van ons hebben een mening over bijvoorbeeld de ontwikkeling (of juist het ontbreken daarvan) die de school doormaakt. Of dit nu over lespakketten, de organisatie van de school, informatieverstrekking of over de financiën gaat, we mogen als spreekbuis fungeren en hebben soms zelf invloed op de beslissingen die er genomen gaan worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij, als ouders, deze kans met beide handen moeten aangrijpen.

Laten we zorgen dat onze mening, kennis en kunde de school beter maakt en daarmee onze kinderen laat groeien op een manier die wij, met z’n allen, een goede manier vinden!

Kort samengevat zijn onze doelstellingen:

  • communicatie en samenwerking tussen school en ouder bevorderen;
  • vertegenwoordigen van ouders in schoolse aangelegenheden;
  • stimuleren van de betrokkenheid van ouders bij de school, middels overleg en activiteiten.

Hieronder ziet u de diverse participatie mogelijkheden:

Ouderraad1

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via ouderraad@sondervick.nl.