Vooral doen

Organisatie

De opleiding vmbo kent twee niveaus; kader en basis. Je wordt zoveel mogelijk, overeenkomstig advies van de basisschool, in een van beide niveaus geplaatst. Het is niet altijd mogelijk dat meteen in klas 1 al te doen, maar uiterlijk in klas 3 is het onderscheid wel duidelijk en ook nodig omdat je dan begint met een examenprogramma. Dat programma neemt dus twee schooljaren in beslag en je hoort dan bij een beroepsafdeling.

De examenprogramma’s van de beroepsgerichte vakken worden vernieuwd. Daar is per augustus 2016 al iets van te merken, maar wordt volledig doorgevoerd per augustus 2017.

In klas 3 en 4 zit je de helft van de week op een praktijkplein, de andere helft doe je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen, LO….

Het vmbo is georganiseerd in kernteams en de kernteamleider coordineert de dagelijkse gang van zaken in zijn of haar afdeling. Als leerling heb jij vooral veel te maken met je klasse-mentor.

Op vmbo basis-kader wordt het onderwijs ook in de onderbouw vernieuwd en dat begint al in augustus 2016. De traditionele lessen zijn korter en er wordt tijd ingebouwd om onder toezicht van docenten en instructeurs te werken aan je eigen leerdoelen. Je doet dat op een eigen verdieping in gebouw E, het tweede gebouw op de Campus.

Iedere dag wordt begonnen en afgesloten door je mentor, zodat steeds duidelijk is wat er van je verwacht wordt en waar je die dag rekening mee moet houden. Als er belangrijk nieuws is, in de school of daarbuiten of bij iemand van de klas, kan dat ter sprake komen in de dagopening door de mentor.

Uiteraard wordt het onderwijs daarbij krachtig ondersteund door de inzet van ICT. Ook op vmbo hebben alle leerlingen een laptop. Per augustus 2016 in elk geval in klas 1 en 2.

Klik hier voor de overgangsnormering.


Manager Onderwijs leerjaar 1 & 2
De heer B. Camps MSEN

BCamps@sondervick.nl

Manager Onderwijs leerjaar 3 & 4
Zorg & Welzijn
Mevrouw L. Kokx
LKokx@sondervick.nl


Manager Onderwijs leerjaar 3 & 4
Produceren, Installeren en Energie
Bouwen, Wonen en Interieur
Mobiliteit en Transport
Economie en Ondernemen
De heer J. Schoenmakers
JSchoenmakers@sondervick.nl