Organisatie

Het Sondervick College:

Het Sondervick College is een school voor vmbo, mavo XL, havo (tevens tweetalig) en vwo (tevens tweetalig).

Deze opleidingen gaan uit van een  duidelijk leerling-profiel op basis waarvan zij een helder onderwijsconcept formuleren. Dat onderwijsconcept  bepaalt zowel de wijze waarop het  onderwijs georganiseerd wordt als de vormen van overleg die nodig zijn om het concept uit te werken en de vereiste samenwerking tot stand te laten komen.

Op het Sondervick College zijn veel dingen voor alle leerlingen hetzelfde. Veel activiteiten zijn ook voor iedereen toegankelijk. Maar er zijn ook verschillen tussen de opleidingen (vmbo, mavo, havo en vwo).

Het Sondervick College organiseert het onderwijs in kleine eenheden. Je hebt op onze school te maken met een vaste groep docenten, conciërges en assistenten. Per opleiding zijn dat dus verschillende mensen.

Ook zijn soms de spelregels per opleiding net even anders. Iedere opleiding heeft ook eigen activiteiten buiten de lessen om en eigen leerlingbegeleiding. Dat is allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat je jezelf thuis voelt op onze school.

Wij doen er ons best voor goed onderwijs te geven zodat alle leerlingen een diploma kunnen halen. Daar kan soms bij horen dat je van opleiding wisselt. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, dat is iets waar we altijd goed over praten met jou en je ouders. Want leren kan alleen goed gaan als jij zelf ook het gevoel hebt dat je op de goede plek zit. Gelukkig hebben we op onze school heel veel mogelijkheden en hoef je niet, als het even tegenzit, naar een andere school. Bij ons kun je je hele schoolloopbaan leerlingen die je kent uit je buurt of van de basisschool blijven ontmoeten en samen meedoen aan feesten, optredens en sportactiviteiten.

We gebruiken op onze school natuurlijk boeken, maar belangrijk is ook de ELO! Dat betekent: “Electronische Leer Omgeving” en het houdt in dat veel lesmateriaal en oefenstof bereikbaar is via een speciale site van de school. Wij leren je hoe je daar mee om moet gaan.

Veel van wat je bij ons op school krijgt, sluit aan bij wat je gewend bent van de basisschool. En als je wat verder komt in je opleiding, zul je merken dat we al vooruit werken naar de opleiding of studie die je na het Sondervick College gaat doen. We leren je wat je na je diploma allemaal moet kennen en kunnen. Daarom is er veel ruimte voor allerlei stages, bezoeken aan mbo, hogeschool en universiteit en zijn er allerlei studiereizen.

Ik wens jullie allemaal heel veel succes en veel leerplezier op onze school.

H. van de Ven,
Directeur

 

Organogram

 
Rector
Mevrouw M. van Roosmalen MME, MSc

 
Directeur
De heer H. van de Ven MME