Ondersteuning

We laten de leerlingen nooit los; we zij er nooit “klaar” mee!

Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een braad scala van didactische en sociaal emotionele  ondersteuningsmogelijkheden.

Specifiek:

Ondersteuning NE, DU, FA, WI, NA, BI, EC, AK, GS. Dit wordt verzorgd door mavo xl docenten. Didactische ondersteuning waarin niet kan worden voorzien door de opleiding zelf, wordt gevraagd aan het centrale ondersteuningsteam.

Huiswerk maken en leren onder toezicht.

Inhalen van s.o.’s en proefwerken.

Nablijven.

Via ondersteuningsplein: RT+, Plusklas, PTA-klas, Rots & Water, FRT etc.

Meetbaar:

Individualisering, gepersonaliseerd, leveren maatwerk.

Elke leerling kan in principe van deze mogelijkheden gebruik maken.

Acceptabel:

Zowel leerlingen, ouders als docenten zien hiervan de meerwaarde.

Realistisch:

Het past binnen de taakstelling van de collega’s en biedt lln. de mogelijkheid tot progressie.

Tijdsgebonden:

Steeds in wekelijkse lesuren.

Ondersteuningsplan