Ondersteuning

We laten de leerlingen nooit los; we zij er nooit ‘klaar’ mee!

Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een breed scala van didactische en sociaal emotionele  ondersteuningsmogelijkheden.

Specifiek

Ondersteuning NE, DU, FA, WI, NA, BI, EC, AK, GS. Dit wordt verzorgd door docenten mavo XL. Didactische ondersteuning waarin niet kan worden voorzien door de opleiding zelf, wordt gevraagd aan het centrale ondersteuningsteam.

Huiswerk maken en leren onder toezicht.
Inhalen van SO-’s en proefwerken.
Nablijven.
Via ondersteuningsplein: RT+, Plusklas, PTA-klas, Rots & Water, FRT, enz.

Meetbaar

Individualisering, gepersonaliseerd, leveren maatwerk.
Elke leerling kan in principe van deze mogelijkheden gebruik maken.

Acceptabel

Zowel leerlingen, ouders als docenten zien hiervan de meerwaarde.

Realistisch

Het past binnen de taakstelling van de collega’s en biedt leerlingen de mogelijkheid tot progressie.

Tijdsgebonden

Steeds in wekelijkse lesuren.

Ondersteuningsplan