Ondersteuning op klasniveau

Basisondersteuning

Basisondersteuning is ondersteuning/begeleiding die elke leerling krijgt op didactisch gebied, bij loopbaanoriëntatie en bij zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel hiervan is om de schoolloopbaan zo succesvol mogelijk in te vullen. Bij de basisondersteuning is een veilig schoolklimaat een vereiste. Daarbij is de betrokkenheid van ouders/verzorgers belangrijk. De basisondersteuning wordt afgestemd op de leerlingpopulatie. Binnen de basisondersteuning spelen de mentor en de vakdocent de grootste rol.

Mentorlessen

Binnen de mentorlessen wordt aandacht besteed aan didactische, sociaal-emotionele en groepsvaardigheden. Ook wordt er gekeken naar loopbaanoriëntatie. In het eerste en het tweede leerjaar wordt er extra aandacht besteed aan het aanleren van planningsvaardigheden en leerstrategieën bij leerlingen. Dit gebeurt in eerste instantie door de vakdocenten in de les, maar ook door de mentor in de mentorlessen. Daarnaast nemen alle leerlingen in het eerste en tweede leerjaar deel aan de Rots en Water Training.

Rots en Water Training

Het Rots en Waterprogramma is een antipest- en weerbaarheidsprogramma. Het programma leert leerlingen om makkelijker en beter sociale contacten te leggen, te onderhouden en helpt leerlingen een gevoel van veiligheid te creëren voor zichzelf en de directe omgeving. Met vooral fysieke oefeningen waarin veel samenwerking wordt verwacht, worden al snel de meer sociale en communicatieve vaardigheden verworven. Deze vaardigheden dragen bij aan een gevoel van sociale veiligheid, wat mede helpt om pestgedrag te verminderen dan wel voorkomen. Leerlingen leren om voor zichzelf op te komen, zowel fysiek als mentaal, en ze leren om hun grenzen aan te geven. Kernwoorden van dit programma zijn zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen.

Orthopedagoge
Mevrouw D. van Hal
DHal@sondervick.nl

 

Zorgconsulent
Mevrouw E. Smolders
ESmolders@sondervick.nl

bgo

Ondersteuningscoördinator
Mevrouw O. Aerts
OAerts@sondervick.nl