Minischooldag “Ik op het Sondervick”

Na het enorme succes van vorig schooljaar organiseren we opnieuw de minischooldag “Ik op het Sondervick”. Op donderdag 1 november krijgen basisschoolleerlingen uit groep 8 zoveel mogelijk per opleiding een 5-tal lessen aangeboden via het reguliere lesrooster. De systematiek die we hierbij hanteren, is die van het voortgezet onderwijs.
De leerlingen ervaren een schooldag met docent-, les- en lokaalwisselingen, zoals ze dat na de zomervakantie ook mee gaan maken.

Alle basisscholen krijgen de kans om leerlingen van groep 8 in zijn geheel via de mail aanmelden (leerlingen worden al grofmazig ingedeeld per opleiding). De leerlingen komen onder begeleiding van de leerkrachten en/of begeleiders van de basisschool naar onze school. Daar worden ze op het schoolplein welkom geheten. Aan het einde van de minischooldag gaan de leerlingen weer onder begeleiding terug naar de basisschool.

De aanmelding van leerlingen voor de minischooldag verloopt via de basisschool.