Minischooldag “Ik op het Sondervick”

Na het enorme succes van vorig schooljaar organiseerden we opnieuw de minischooldag “Ik op het Sondervick”. Basisschoolleerlingen uit groep 8 kregen zoveel mogelijk per opleiding een 5-tal lessen aangeboden via het reguliere lesrooster. De systematiek die we hierbij hanteerden, is die van het voortgezet onderwijs. De leerlingen kregen een indruk van een schooldag met docent-, les- en lokaalwisselingen, zoals ze dat na de zomervakantie ook mee gaan maken.

Alle basisscholen kregen de kans om leerlingen van groep 8 in zijn geheel via de mail aan te melden (leerlingen werden grofmazig ingedeeld per opleiding). De leerlingen kwamen onder begeleiding van de leerkrachten en/of begeleiders van de basisschool naar onze school. Daar werden ze op het schoolplein welkom geheten. Aan het einde van de minischooldag gingen de leerlingen weer onder begeleiding terug naar de basisschool.

20181101_085114