Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad is officieel onderdeel van het Sondervick College als geheel. Beleidsmatige zaken worden besproken en vastgelegd. Hiervoor is wettelijke regelgeving beschikbaar.

In de medezeggenschapsraad hebben meerdere disciplines zitting. Ouders zijn hier onderdeel van. Ouders zitting hebbende in de MR zijn meestal ook lid van de ouderraad.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Stuur ons een mail. Pak de handschoen op en werk actief mee aan de ontwikkeling van uw kind.