Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Alles wat er in het onderwijs gebeurt, staat in het teken van deelname aan de samenleving van nu. Naast het aanleren van de juiste vaardigheden op het gebied van burgerschap (de juiste rol kunnen spelen als inwoner van deze wereld, met oog voor de eigenheid van eenieder) speelt natuurlijk de toekomstige loopbaan van elke leerling ook een grote rol in het onderwijs in zijn algemeenheid, maar zeer specifiek in een algemene opleidingen als de mavo XL.

Meer Algemeen Vormend Onderwijs (mavo) wil zeggen dat leerlingen zich ‘algemeen’ (dus: breed) willen vormen. Toch zal ook door hen ooit een meer specifiekere keuze gemaakt moeten gaan worden.

Binnen de mavo XL van het Sondervick College doorlopen de leerlingen daarbij vanaf leerjaar 1 een stevig programma, dat erop gericht de leerlingen telkens een zo gemotiveerd mogelijke keuze te laten maken.

Coördinatie loopbaanoriëntatie en – begeleiding:

Mevrouw P. Jaspers, PJaspers@sondervick.nl
Mevrouw A. Memelink, AMemelink@sondervick.nl
De heer H. Thijssen, HThijssen@sondervick.nl

Selfie 13.06.56