Loopbaan oriëntatie en -begeleiding

Vmbo

We hebben verschillende praktijkpleinen waar je in leerjaar 3 en 4 aan de slag gaat met een beroepsgericht programma. Aan het einde van leerjaar 2 kies je voor een profiel. Een profiel is de richting waarin je je specialiseert voor het vmbo-diploma.

De vijf profielen zijn:

Mavo XL

Het is mogelijk om door te stromen naar niveau 4, het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat kan via de gemengde leerweg, waar je theorielessen combineert met praktijklessen op één van onze praktijkpleinen.
Je maakt hierbij een keuze uit één van deze profielen:

Havo/vwo

Op onze havo en vwo stomen we je klaar voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) of de universiteit. Natuurlijk willen we dat je een vervolgopleiding kiest die bij jou past. Daar helpen we je bij met het Loopbaan Oriëntatie- en Begeleidingstraject (LOB). Je werkt in een digitale leeromgeving aan een portfolio en een toekomstdossier. Je portfolio en toekomstdossier gebruik je als bewijs van motivatie bij het verplichte intakegesprek van de hbo-opleiding of universiteit van jouw keuze.