Links

  • De ledenraad van de vereniging heeft het jaarverslag 2016 van de vereniging goedgekeurd. Het jaarverslag is gepubliceerd op www.omojaarverslag.nl
  • VO-raad: de VO-raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij de overheid, politiek andere onderwijssectoren en maatschappelijke organisaties.
  • Verus: Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland.