Leerlingenraad

De leerlingenraad is een kleine groep leerlingen van verschillende stromingen. In de huidige formatie zitten ongeveer 15 leden. Ze proberen zo goed mogelijk de mening van de leerlingen te vertegenwoordigen in het bestuur van de school. Hiervoor heeft de leerlingenraad regelmatig gesprekken met de opleidingsdirecteuren en zijn vier leden van de leerlingenraad lid van de MR, de medezeggenschapsraad.

Ook organiseert de leerlingenraad verschillende acties, zoals de rozen- en zuurstokkenactie en helpt de leerlingenraad bij feesten. Hiervoor is er binnen de leerlingenraad een aparte groep; de actiecommissie.

Binnen het bestuur van de leerlingenraad zijn de rollen als volgt verdeeld:
Voorzitters: Milou der Kinderen en Stijn van Ingen
Penningmeesters: Madeleine Yihdego en Jasmijn van der Linden
Voorzitter actiecommissie: Lyke Sijtsma
Vicevoorzitter actiecommissie: Madeleine Yihdego
Milou der Kinderen, Stijn van Ingen, Lyke Sijtsma en Madeleine Yihdego zijn ook lid van de MR.

De voorzitters van de leerlingenraad zijn verantwoordelijk voor de leerlingenraad en vertegenwoordigen de leerlingenraad bij het bestuur.
De penningmeesters zijn verantwoordelijk voor het geld van de leerlingenraad.
De voorzitter van de actiecommissie is verantwoordelijk voor het leiden van de acties, en wordt hierbij bijgestaan door de vicevoorzitter van de actiecommissie.
De voorzitters zijn bovendien verantwoordelijk voor het meldpunt ‘leerling voor leerling’.

Bij ‘leerling voor leerling’ kunnen leerlingen terecht als zij hun tips of tops over de school willen delen of als er vragen zijn over bepaalde beslissingen en regels binnen school.
Deze meldingen worden vervolgens door de voorzitters bekeken en worden indien nodig besproken met de leerlingenraad. Hierna wordt bekeken of de melding verdere bespreking nodig heeft.

Ook kan de leerlingen een tip, top of vraag zelf toe komen lichten bij de leerlingenraad.
Hierover krijgt de leerling altijd zelf een reactie.
Meer informatie over ‘leerling voor leerling’ kan je vinden op: http://www.sondervick.nl/leerling-voor-leerling/

Op dit moment is nog niet bekend wanneer wij vergaderen.
Dit wordt bepaald wanneer de roosters bekend zijn en de nieuwe leden zich aangemeld hebben. Voor het moment van vergaderen wordt er altijd gekeken wanneer dit het beste uitkomt voor de leden.

Wil jij je aanmelden of heb je nog vragen over de leerlingenraad, dan kun je altijd contact met ons opnemen via: leerlingenraad@sondervick.nl of loop een keer binnen tijdens een van onze vergaderingen.

1617 huiswerkopdracht 005