Leerlingenraad

De leerlingenraad is een kleine groep leerlingen uit verschillende leerjaren.  Ze proberen zo goed mogelijk de mening van de leerlingen te vertegenwoordigen in het bestuur van de school. Hiervoor heeft de leerlingenraad regelmatig gesprekken met de opleidingsdirecteuren en zijn vier leden van de leerlingenraad lid van de MR, de medezeggenschapsraad.

Ook organiseert de leerlingenraad verschillende acties, zoals de rozen- en zuurstokkenactie en helpt de leerlingenraad bij feesten. Hiervoor is er binnen de leerlingenraad een aparte groep; de actiecommissie.

De voorzitters van de leerlingenraad zijn verantwoordelijk voor de leerlingenraad en vertegenwoordigen de leerlingenraad bij het bestuur.
De penningmeesters zijn verantwoordelijk voor het geld van de leerlingenraad.
De voorzitter van de actiecommissie is verantwoordelijk voor het leiden van de acties, en wordt hierbij bijgestaan door de vicevoorzitter van de actiecommissie.
De voorzitters zijn bovendien verantwoordelijk voor het meldpunt ‘leerling voor leerling’.

Bij ‘leerling voor leerling’ kunnen leerlingen terecht als zij hun tips of tops over de school willen delen of als er vragen zijn over bepaalde beslissingen en regels binnen school.
Deze meldingen worden vervolgens door de voorzitters bekeken en worden indien nodig besproken met de leerlingenraad. Hierna wordt bekeken of de melding verdere bespreking nodig heeft.

Ook kan de leerlingen een tip, top of vraag zelf toe komen lichten bij de leerlingenraad.
Hierover krijgt de leerling altijd zelf een reactie.
Meer informatie over ‘leerling voor leerling’ vind je hier.

Wil jij je aanmelden of heb je nog vragen over de leerlingenraad, dan kun je altijd contact met ons opnemen via: leerlingenraad@sondervick.nl of loop een keer binnen tijdens een van onze vergaderingen.

Huiswerkopdracht leerjaar 1