Leerling voor leerling

Leerling voor Leerling is een platform (‘brievenbus’) waar jij je tips, tops en vragen kwijt kunt over zaken omtrent school. Deze tips, tops en vragen worden behandeld door een selectie van leden uit de Leerlingenraad. Wanneer je een mededeling maakt, krijg je een terugkoppeling over de verdere acties van ‘Leerling voor Leerling’.

Een mededeling kan over allerlei zaken omtrent school gaan, denk hierbij aan de faciliteiten/voorzieningen, lessen, enzovoort. ‘Leerling voor Leerling’ is geen medium om je beklag te doen over school, maar waar je wel terecht kunt met verbeterpunten (tips & tops), vragen, en een opmerking over iets dat je is opgevallen op school, wat in het belang is van meerdere leerlingen. Het uitgebreide reglement met daarin de regels waar jij je aan moet houden wanneer je een mededeling maakt, staat onderaan deze pagina.

Het emailadres van ‘Leerling voor Leerling’ is: leerlingenraad@sondervick.nl

Reglement Leerling-voor-Leerling

Leerling-voor-Leerling (LvL) is een orgaan van de leerlingenraad. De voorzitter van de leerlingenraad geeft enkele leden uit de leerlingenraad de bevoegdheid om de e-mails te lezen en hier op te reageren. LvL is er zodat de leerling van het Sondervick College zijn of haar mening over zaken betreffende school kan delen en deze zaken nog meer kunnen worden verbeterd. LvL is niet bedoeld om over docenten of andere medewerkers van school te klagen. Echter mogen er wel meldingen gedaan, zolang dit niet over één specifiek persoon gaat, maar het een algemene mededeling is.

Mededeling indienen bij Leerling-voor-Leerling

Stuur je mededelingen naar: leerlingenraad@sondervick.nl. Deze mededeling kan gaan over zaken die zijn opgevallen binnen school, gebruik van magister, het leerlingenstatuut, zaken omtrent veiligheid, het verbeteren van de school en/of leeromgeving of andere zaken welke de leerling van belangrijke waarde vindt om mede te delen. Bij elke mededeling is een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving benodigd om tot een zo geschikt mogelijke oplossing te komen.

Een mededeling kan niet anoniem gedaan worden via het e-mailadres van school, maar als de leerling het wil, zal leerling-voor-leerling, indien mogelijk, de naam van de leerlingen wel geheimhouden.

Handelen bij binnenkomst van mededeling

Wanneer er een mededeling binnenkomt dan zal deze binnen twee schooldagen in behandeling worden genomen door de leden van LvL en dit wordt altijd met de leerling van de mededeling gecorrespondeerd. Met deze mededeling wordt altijd op een verantwoorde en zorgvuldige manier om gegaan.

Als LvL zelf geen oplossing voor de mededeling kan bieden, maar deze wel van belangrijke waarde vindt om de school of de veiligheid van de leerling(en) te verbeteren, zal LvL de directie of een specifieke medewerker van school inlichten. Zo kijkt LvL altijd voor een geschikte oplossing voor de binnengekomen mededeling, er kan echter geen garantie worden gegeven dat er voor elke mededeling een geschikte oplossing is.

De leerlingen die een mededeling indient kan deze ook persoonlijk komen toelichten tijdens een van de vergaderingen van de leerlingenraad. 

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
Berichtgever: De persoon die een mededeling bekend maakt bij leerling-voor-leerling.
Leerling-voor-leerling (LvL): Een orgaan van de leerlingenraad, waar de leerlingen hun tips & tops, vragen en meldingen kwijt kunnen over zaken betreffende school.
Mededeling: De binnengekomen email, brief of via een ander beschikbaar medium.
De leerlingenraad is niet aansprakelijk voor de handelingen van leerling-voor-leerling.
De leerlingenraad is niet aansprakelijk voor de handelingen van leerling-voor-leerling.
Leerling-voor-leerling zal op een verantwoorde en zorgvuldige manier met de mededelingen omgaan, maar kan niet garanderen dat de geheimhouding van de mededeling vanzelfsprekend is.

De berichtgever houdt er rekening mee dat LvL handelt naar wat er volgens de wet wordt voorgeschreven.