Leerjaar 5

Deadline profielwerkstuk havo 5

De leerlingen leveren op 20 december a.s. hun voorlopige kladversie (fase 3) in. Dit ter voorbereiding van de afronding van het profielwerkstuk begin februari 2017.

Examenjaar

In het examenjaar wordt het examen in onderdelen afgenomen. Deze onderdelen bevatten mondelinge examens bij de talen, praktische examens bij de creatieve vakken en theoretische schoolexamens.  Je wordt uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken door het examensecretariaat. Alles krijgt nu een officieel tintje dat wordt samengevat in het examenreglement.

Tot slot wordt dit schooljaar afgesloten met het Centraal Examen, waarbij we er altijd weer van uitgaan dat ook jij met vlag en wimpel slaagt. Direct na het examen houden we een GALA-feest voor alle havo 5 en vwo 6 examenkandidaten, om zo alle opgebouwde spanning in glamour te laten opgaan. Na de bekendmaking van de uitslag sluiten we dit laatste schooljaar af  met een feestelijke diploma-uitreiking.

Lob-op-maat

In leerjaar 5 sluit je je portfolio en je toekomstdossier af; je bent niet alleen klaar met de havo maar ook klaar voor het hbo! Ook dit jaar wordt er weer een beroep gedaan op de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. Zo is plannen en het hebben van de juiste studievaardigen van belang voor de SE weken en het centraal examen. Bovendien komen alle vaardigheden die je moet beheersen samen in het profielwerkstuk. Ook je toekomstdossier speelt een rol bij je profielwerkstuk. Het onderwerp van het werkstuk kan namelijk aansluiten bij jouw vervolgopleiding. Je zet hiermee de eerste stap richting het hbo. 

Daarnaast zijn voor de ene opleiding andere vaardigheden van belang, dan voor de andere opleiding. De koers van jouw ontwikkeling blijft dus persoonlijk en wordt samen met je mentor op maat aangepast. Gaat de ontwikkeling niet zoals je zou willen of zoals zou moeten? Dan kan je voor een bepaalde periode persoonlijke hulp krijgen van een studiecoach. Ook nu is dit traject vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Om uiteindelijk een keuze te maken voor een vervolgopleiding, krijg je in het begin van het jaar de mogelijkheid om een test te doen. Vervolgens verzamel je alle bewijzen in je toekomstdossier en vat je je weg naar het hbo samen in een korte, maar sprekende speech. Deze elevator pitch houd je in competitie verband voor heel havo vijf. In 60 seconden vertel je waarom jij geschikt bent voor de door jouw gekozen opleiding, zodat je straks bij de studiekeuzecheck of de decentrale selectie niet met een mond vol tanden staat. 

Aan het einde van havo vijf heb je naast je diploma twee dossiers in handen die hebben geholpen je kracht te ontdekken. Op deze manier kan jij vorm geven aan jouw toekomst!