Leerjaar 3 en 4

Havo 3

De derde klas is een belangrijke schakel tussen de onderbouw en de bovenbouw. Je rondt de onderbouwfase af en je zal kennis gaan maken met een aantal nieuwe vakken die ook in de bovenbouw voor jou van belang kunnen zijn: HACO, economie en scheikunde.

Alle vakken die je nu krijgt kunnen belangrijk zijn voor de doorstroming naar de bovenbouw. Het is dus belangrijk je beste beentje voor te zetten om zo een verantwoorde keuze te kunnen maken. Tijdens het schooljaar zal duidelijk gemaakt worden welke vakken  in welk beroepsbeeld passen

In dit leerjaar krijg je naast de reguliere vakken ook een les haco. Dit  staat voor havisten competent naar het hbo. Tijdens deze lessen ga je onderzoek doen naar de verschillende profielen in de bovenbouw en ga je zelf een stage zoeken voor één dag. De opdrachten hierover verzamel je in je toekomstdossier. Uiteindelijk sluit je haco af met een gesprek met je mentor. In dit gesprek bespreek je je persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) voor klas 4. Het portfolio en toekomstdossier neem je mee naar de volgende jaren. Met dit bewijs voor de ontwikkeling van je vaardigheden en je inzicht in je loopbaan, ontdek je je kracht en ben jij goed voorbereid op de studiekeuzecheck!

Buiten de profielkeuze en stage komen er ook een aantal vaardigheden aanbod zoals samenwerken, reflecteren en presenteren. We sluiten aan bij de 21e eeuwse vaardigheden van het SLO. Alle bewijzen verzamel je in je portfolio. Gaat de ontwikkeling niet zoals je zou willen of zoals zou moeten? Dan kan je voor een bepaalde periode persoonlijke hulp krijgen van een studiecoach. Dit traject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Havo 4

In leerjaar 4 investeer je verder in jouw toekomst door je portfolio en toekomstdossier verder aan te vullen. In persoonlijke gesprekken met je mentor bepaal jij de koers van jouw ontwikkeling. Je bekijkt welke vaardigheden voor jou belangrijk zijn en in welke vaklessen die aan bod komen.. De ontwikkeling verwerk je wederom in reflecties, die je in je portfolio bewaart. Gaat de ontwikkeling niet zoals je zou willen of zoals zou moeten? Dan kan je voor een bepaalde periode persoonlijke hulp krijgen van een studiecoach. Dit traject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Ook voor je toekomstdossier onderneem je verschillende activiteiten. Deze activiteiten helpen jou om je te oriënteren op een geschikte vervolgopleiding. Je bezoekt een paar open dagen, interviewt een student en loopt 32 uur stage.

Uiteindelijk sluit je het jaar af met een gesprek met de decaan. In dit gesprek bespreek je je persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) voor klas 5 en bekijk je samen met de decaan hoe ver je bent in je keuze voor een vervolgopleiding.

Het portfolio en het toekomstdossier zijn dus persoonlijke documenten en kunnen per leerling verschillen van inhoud. Door samen met de mentor naar jouw ontwikkeling te kijken, worden het unieke dossiers. Deze dossiers neem je mee naar het volgende jaar. Met dit bewijs voor de ontwikkeling van je vaardigheden en je inzicht in je loopbaan, ontdek je je kracht ben jij goed voorbereid op de studiekeuzecheck!