Leerjaar 3 en 4

Leerjaren 3 en 4 zijn er op gericht zo goed mogelijk door te stromen naar het vervolgonderwijs: havo of mbo.

Ook hier wordt telkens gestart met een introductie (in leerjaar 4 zelfs in het buitenland), die de leerlingen op de leerjaren voorbereidt.

Mogelijke leerroutes zijn:

Diensten en Producten gemengde leerweg algemeen
Produceren, Installeren en Energie gemengde leerweg specifiek
Bouwen, Wonen en Interieur gemengde leerweg specifiek
Transport en Mobiliteit gemengde leerweg specifiek
Economie en Ondernemen gemengde leerweg specifiek
Zorg en Welzijn gemengde leerweg specifiek

De bovenstaande met doorstroom naar MBO niveau 4

  • Theoretische leerweg met onvoorwaardelijke doorstroom naar HAVO van het Sondervick College.

Lees meer over de bovenbouw en klik “teamplan bovenbouw” aan.

ANGLIA ENGELS

Sinds het schooljaar 2016-2017 wordt op het vmbo/mavo XL Anglia Engels aangeboden. Anglia is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het toetsen van leerlingen op hun kennis van en vaardigheden in de Engelse taal. Aan het eind van het traject worden succesvolle kandidaten beloond met een certificaat. Deze certificaten van opklimmende niveaus zijn gerelateerd aan het Europees Referentie kader en internationaal erkend.

Het Anglia project staat open voor leerlingen van alle leerjaren maar is met name bedoeld voor die leerlingen die plezier hebben in het leren van de Engelse taal en zich daar verder in willen ontwikkelen. Vierdejaars leerlingen moeten rekening houden met hun reguliere examens waardoor de studiebelasting groter wordt. De leerling die deel wil nemen moet gemotiveerd zijn en geïnteresseerd in meer verdieping en verdere ontwikkeling in de Engelse taal dan het reguliere programma toelaat.

Bij de voorbereiding naar het examen is altijd een docent Engels aanwezig om ondersteuning te bieden, maar in principe werkt elke leerling zelfstandig en op eigen tempo aan de lesstof. De examens worden in juni op school afgenomen. Er zijn kosten aan verbonden voor de aanschaf van het boek en het afnemen van de examens.

Voor meer informatie: www.Anglia.nl.