Leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 werk je (naast natuurlijk je “gewone vakken”) aan het ontdekken van je belangstelling en je eigen mogelijkheden. Al in leerjaar 1 ga je aan de slag met oriëntatie op je beroepen, studierichtingen en mogelijke keuzes. Dit gebeurt tijdens de uren mentorbegeleiding.

In leerjaar 2 wordt het vak PSO (Praktische Sector Oriëntatie) opgenomen in het rooster. Tijdens de PSO ga je je voorbereiden op je keuze voor leerjaar 3.

We vinden het belangrijk dat je zo veel mogelijk ziet en ervaart wat de mogelijkheden zijn. Dat betekent dat je ook uitstappen buiten school hebt: excursies, bezoeken aan bedrijven en instellingen.

Het is belangrijk dat je je thuis voelt op school en dat je leert ontdekken wie je bent, wat je wil, wat je kunt.

Veel leerlingen hebben nog ondersteuning nodig bij zaken als technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Hieraan wordt gewerkt tijdens zogenaamde expertise-uren. Dit gebeurt in de onderbouw onder begeleiding van gespecialiseerde docenten.

Selfie 2015-10-08 13.06.11