Leerjaar 1 en 2 Domein

Op het Domeinplein is plaats voor ongeveer 80 leerlingen van het vmbo. Hier zitten leerjaar 1 en 2 bij elkaar. Dat kan basis- kader- of mavo niveau zijn. De leerlingen op het Domein hebben allemaal een hulpvraag. Dat kan zijn op leergebied en/ of op sociaal- emotioneel gebied. Daarom is het Domeinplein een kleine, veilige leeromgeving met een klein lesgevend team.

Het Domeinplein is een open plein met twee afgesloten instructieruimtes binnen dat plein. De meeste vakken krijg je op het plein. Voor sommige vakken zoals o.a. muziek, handvaardigheid, tekenen en lichamelijke oefeningen ga je naar vaklokalen toe.

Je werkt veel met elkaar samen. De leraren en je mentor helpen je daarbij. Iedereen kent elkaar heel snel omdat er maar weinig leerlingen en leraren zijn.

In twee jaar werk je aan verschillende thema’s. Je krijgt verschillende taken en opdrachten die gemaakt moeten worden. Ook ga je op excursie en soms komt er een gastdocent. Elk thema wordt afgesloten met een eindopdracht en een eindgesprek. Bij veel vakken sluit de lesstof aan bij het themaboek.

De boeken en proefwerken zijn hetzelfde als die op andere afdelingen worden gebruikt. De volgorde waarin ze worden aangeboden kan alleen anders zijn.

Voorbeelden van eindopdrachten in leerjaar 1 zijn:

  • Een informatiemiddag verzorgen over je nieuwe school voor jullie ouders/ verzorgers
  • Een presentatie geven aan Domeinleerlingen
  • Een actie organiseren om geld op te halen voor een goed doel
  • Een presentatie geven over iets wat typisch Nederlands is en een korte presentatie geven over iets wat je aanspreekt uit het buitenland

Voorbeelden van eindopdrachten in leerjaar 2 zijn:

  • Het maken van en vertellen over een zelfgebouwde stad voor jongeren
  • Het presenteren van een bedrijfsplan
  • Het samen met anderen maken van presentatie met behulp van multimedia
  • Het samen met anderen organiseren van een tweedaags kamp in het bos
  • Het presenteren van een vakantieland in een winkelstraat

Op het Domeinplein leer je samenwerken, overleggen, plannen en je eigen ideeën gebruiken. Hierdoor heb je twee jaar de kans om te wennen aan de manier waarop in de bovenbouw vmbo gewerkt gaat worden.

Je kunt na twee jaar op het Domeinplein doorstromen naar de bovenbouw en daar een vmbo of mavo- diploma halen.

Expertise-uren

Veel leerlingen hebben nog ondersteuning nodig bij zaken als technisch lezen en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Hieraan wordt gewerkt tijdens zogenaamde expertise-uren. Dit gebeurt in de onderbouw met behulp van een adaptief computerprogramma, onder begeleiding van gespecialiseerde docenten.