Leerjaar 1 en 2

Leerjaren 1 en 2 zijn er op gericht zo goed mogelijk door te stromen naar de bovenbouw. Na een stevige introductieweek gaan de ex-basisschoolleerlingen flink aan de slag met het onderwijsprogramma van mavo 1. In de loop van het jaar ontvangen zij 3 rapporten die hun vorderingen aangeven.

Gedurende het jaar wordt bepaald of de instroom in mavo xl de juiste was.

In het 2e leerjaar ligt het accent op de voorbereiding voor de bovenbouw (mavo xl 3 en 4). Welke leerstroom past het beste? Is dat een gemengde leerweg of juiste de theoretische leerweg?

Hierover is meer te lezen als je “het teamplan” aanklikt.