Leerjaar 1 en 2

De brugklas

Het Sondervick College besteedt in de brugklas speciaal aandacht aan de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een ‘warme’ overdracht van de basisschool naar het Sondervick College. Dat wil zeggen dat alle gegevens die de basisschool in het Onderwijskundig rapport zet als basis dient voor een goede start op onze school. Wij vinden het belangrijk dat je:

  • je snel thuis voelt op school,
  • je snel gewend bent,
  • je veilig voelt,
  • in een fijne klas zit.

De mentor

De persoon die bij dit alles ieder schooljaar een belangrijke rol speelt is de mentor. Elke klas heeft een mentor. Hij of zij is voor jou de belangrijkste persoon, het eerste aanspreekpunt en de spil van de begeleiding. Heb jij of je ouders vragen, dan kun je altijd bij de mentor terecht. De mentor geeft ook de mentorlessen. In deze lessen komt ‘Leefstijl’ aan de orde en krijg je uitleg over hoe je het beste de studie kunt aanpakken: ‘leren studeren’. Leefstijllessen staan in het teken van ‘omgaan met elkaar’, welke afspraken hier op school gelden, wat te doen bij pesten. De mentoren vergaderen elke week en praten dan over de dagelijkse gang van zaken, over organisatorische zaken, maar ook over de begeleiding van zorgleerlingen.

Het eerste jaar heeft als doel jou zo goed mogelijk te begeleiden naar het niveau dat het beste bij de jou past. Het havo-team helpt jou om actief en steeds zelfstandiger te laten studeren, om samen te werken in de klas en om kennis en vaardigheden te ontwikkelen die voor je verdere studie van belang zijn. Het havo-team zoekt samen met jou en je ouders/verzorgers uit welk type onderwijs het beste bij jou past: vmbohavo of vwo (atheneum of gymnasium).

De instroompunten in schooljaar 2017-2018 zijn in de havo-opleiding de volgende:

  • Havokansklas (advies mavo-havo)
  • Havoklas (advies havo)
  • Tweetalig havo (advies mavo-havo, met een hoge taalvaardigheidsscore)

Er wordt lesgegeven op het hoogste niveau. Je stroomt door naar het hoogste niveau als je rapport en studiehouding voldoende zijn. De docentenvergadering geeft hierin een advies.

De tweede klas

De tweede klas hoort nog bij de onderbouw en je zult nog veel docenten uit het eerste leerjaar tegenkomen. Je krijgt twee nieuwe vakken: Natuurkunde en Duits. In dit leerjaar krijg je alles aangeboden wat nodig is om met een goede basis jouw schoolloopbaan in klas 3 te vervolgen.

Beroepsbeeld

Tijdens het schooljaar krijg je een beeld aangeboden van het beroepenveld waarin je straks als volwassene werkzaam zult zijn. We gaan ervan uit dat dit jou helpt om een concreet inzicht te krijgen in de wereld na jouw schoolloopbaan. Het moet jou motiveren om ook bij tegenslag door te bijten in het nastreven van jouw ambities. Het is namelijk hard werken en je zult er wat voor opzij moeten zetten. Maar dat spreekt uiteraard voor zich.

Teamleider brugklas havo/tweede klas havo

Voor nadere informatie over de bereikbaarheid van de mentoren van de brugklassen en de tweede klassen verwijzen we je naar:

Mevrouw I. Jacobs: IJacobs@sondervick.nl