Gezonde school

Vignet ‘Gezonde School’

Onze school heeft het landelijke vignet ‘Gezonde School’ 2015-2018 behaald. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Van het Voedingscentrum ontving de school de ‘Schoolkantine Schaal 2015’. In samenwerking met de schoolcateraar ‘De Meester’ is er hard gewerkt om dit te realiseren. Het aanbod van gezond voedsel in de schoolkantine is uitgebreid, zoals fruit en salades. De M&M’s en Milky Way’s zijn uit de snoepautomaten gehaald. Het aanbod bestaat nu voor 83% uit producten uit de ‘Schijf van Vijf’.

Certificaat Gezonde School Sondervick College

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het heeft als doel een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Als richtlijn voor een gezonde schoolkantine geldt een aanbod van minimaal 75% producten uit de ‘Schijf van Vijf’ en maximaal 25% extra’s (zoals koek, snoep, snacks). Elke school waarvan het assortiment voldoet aan de richtlijnen ontvangt de ‘Schoolkantine Schaal 2015’.

De vier Gezonde School-pijlers binnen de Gezonde School-aanpak:

  1. Signaleren en doorverwijzen: vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen (zoals gescheiden ouders, pesten of overgewicht) en de geïndiceerde preventieve zorg die daarop volgt (individuele leerlingenzorg).
  2. Gezondheidseducatie: het klassikaal aanbieden van informatie en voorlichting over de gezondheid van leerlingen. Het doel is primair collectieve preventie.
  3. Schoolomgeving: deze is gezond als de fysieke en sociale omgeving optimaal is voor leerlingen (om te leren).

Beleid en regelgeving: hieronder worden afspraken, regels, protocollen en de handhaving verstaan.