Kwaliteit

Het Sondervick College werkt met een “kwaliteitsagenda” gebaseerd op het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en het ontwikkelmodel “school aan zet” van de VO-raad.

Dat betekent dat we, cyclisch, aandacht geven aan organisatie, personeel, opbrengsten, communicatie en ondersteuning. We doen dat door grotere onderzoeken naar veiligheid en tevredenheid (in een vaste cyclus) en door respons- en klankbordgroepen in de opleidingen.

Met regelmaat toetsen we ons beleid ook bij externe partners.

Uiteraard spelen de medezeggenschapsraad en de ouder- en leerlingenraad in het geheel ook hun rol.

De onderwijsteams in de opleidingen zijn de dragers van de onderwijskwaliteit en daarmee ligt de nadruk van het kwaliteitsbeleid in de opleidingen. Vragen, suggesties en opmerkingen aangaande kwaliteit van onze dienstverlening kunnen dan ook het best gericht worden aan mentoren, teamleiders of jaarlaagvoorzitters of de opleidingsdirecteur.

Elders op deze website treft u informatie over de wijze waarop u, indien nodig, een formele klacht kunt indienen. Uiteraard hopen dat we dat dat niet nodig is, maar we nemen klachten wel altijd heel serieus en komen graag in de positie iets te doen met mogelijke onvrede.