Klachtenregeling

Leerlingen, ouders, medewerkers en/of personen die op een andere manier deel uitmaken van een school van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kunnen gebruik maken van een aantal klachtenregelingen.

Personeelsleden kunnen daarnaast nog melding doen bij vermoeden van misstanden via de klokkenluidersregeling. 

Huiswerkopdracht_2