Internationalisering

Activerend, ervaringsgericht onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de leerling met studiebegeleiding op maat.

Het onderwijs op het Sondervick College heeft als doel om de leerling te laten ontwikkelen tot een goede (wereld)burger. Die effectief en goed kan samenwerken en kritisch in de maatschappij staat. Parate kennis is daarbij een goede basis.

Uitwisselingsprojecten helpen ons de bovengenoemde doelstelling te realiseren. Een uitwisseling is een project waarbij een leerling ongeveer een week bij een andere leerling, in een ander land, verblijft. Hij volgt het dagelijkse leven, overnacht in een gastgezin, gaat naar school, gaat mee naar hobby’s van de uitwisselingspartner en eet wat de familie eet. Ook wordt er tijdens de uitwisseling aandacht besteed aan de cultuur in het land dat wordt bezocht. De leerling leert zo het leven van een andere leerling in een andere cultuur van heel dichtbij kennen.

Op een ander tijdstip vindt er een tegenbezoek plaats en is de leerling van het Sondervick College de ambassadeur voor onze school, Veldhoven en Nederland.

Daarnaast maken de leerlingen samen opdrachten die aansluiten op het onderwijsprogramma van de leerling.