Internationalisering

Activerend, ervaringsgericht onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de leerling met studiebegeleiding op maat.

Door het curriculum van verschillende vakken leren wij de leerling een goede burger te zijn die effectief kan samenwerken en weet wat hij/zij wil en kan; parate kennis dient als gedegen basis.

Omdat wij menen dat men het geleerde kan verankeren door in praktijk te brengen wat het betekent om  bijvoorbeeld respect te hebben voor onze cultuur en die van anderen starten wij met uitwisselingsprojecten.

Een uitwisseling is een project waarbij een leerling ongeveer een week bij een andere leerling, in een ander land, verblijft. Hij volgt het gehele leven, overnacht in een gastgezin, gaat naar school, gaat mee naar hobby’s van de uitwisselingspartner en eet wat de familie eet. Ook wordt er tijdens de uitwisseling aandacht besteed aan de cultuur in het land dat wordt bezocht. Daarnaast gaat de leerling een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gastland door bijvoorbeeld een dag te helpen in een weeshuis. De leerling leert zo het leven van een andere leerling in een andere cultuur van heel dichtbij kennen.

Op een ander tijdstip vindt er een tegenbezoek plaats. Een leerling uit een ander land verblijft  eenzelfde tijd in Veldhoven. Bij het tegenbezoek is de leerling van het Sondervick de enthousiaste host van deze leerlingen en volgt de uitwisselingspartner het leven van deze leerling. De leerling van het Sondervick is dan de ambassadeur van Veldhoven en Nederland.

Daarnaast maken de leerlingen samen opdrachten die aansluiten op het curriculum van alle leerlingen.