Internationalisering

Internationalisering bereidt leerlingen voor op een internationale samenleving, bevordert de professionalisering van docenten en verrijkt het curriculum op scholen. Dit soort activiteiten en ervaringen inspireren en motiveren niet alleen leerlingen, maar ook leraren. Bovendien kunnen scholen die hun onderwijs internationaliseren zich positief onderscheiden, zo is te lezen op de site van het europees platform.

De havo-opleiding van het Sondervick College wil het curriculum verrijken en de leerlingen motiveren en activeren; daarom is er één of twee uitwisselingsprojecten voor leerlingen in havo 3.

Uitwisseling met Indonesië

Op 12 mei 2014 tekende A.Voorn, Drs. Andar Rujito onder het toeziend oog van B. van den Biggelaar, (jaarlaagleider HAVO-3) de Memorandum of Understanding op de SMA BOPKRI 1, Yogyakarta, Indonesië.

Facebookpagina van de uitwisseling met Indonesie

Meer informatie m.b.t. de uitwisseling met Indonesië is verkrijgbaar bij Bas van de Biggelaar: BBiggelaar@sondervick.nl.