Instroommogelijkheden in de brugklas

Binnen de opleidingen┬á zijn er verschillende instroommogelijkheden. Voor meer informatie word je verwezen naar het tabblad ‘onderwijs’.