Inspectie en onderwijs

Het Sondervick College verstrekt aan de Inspectie van het Voortgezet Onderwijs alle verlangde inlichtingen over het gevoerde beleid. Voor leerlingen en ouders/verzorgers is de inspecteur in sommige gevallen de laatste beroepsinstantie.

Voor vragen en klachten kunt u terecht bij:
Mevrouw M. van Lookeren
M.vanLookeren@owinsp.nl

Inspectie van Onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl