Inspectie en onderwijs

Het Sondervick College verstrekt aan de Inspectie van het Voortgezet Onderwijs alle verlangde inlichtingen over het gevoerde beleid. Voor leerlingen en ouders is de inspecteur in sommige gevallen de laatste beroepsinstantie.

Voor vragen en klachten kunt u terecht bij het ‘Loket Onderwijsinspectie’: 088-669 60 60 of via de mail www.onderwijsinspectie.nl/contact