INNO sportklas

Het Sondervick College havo start in schooljaar 2016-2017 met de

INNO sportklas

Ieder kind is gebaat bij veel bewegen. Door het bewegen leert een kind veel over zichzelf op allerlei ontwikkelingsgebieden, zowel fysiek als mentaal. Naast het feit dat het wetenschappelijk aangetoond is dat bewegen erg belangrijk is bij het ontwikkelen van de hersenen, spieren en botstructuur, komen de leerlingen bij de lessen lichamelijke opvoeding veel in contact met medeleerlingen waardoor ze spelenderwijs veel samenwerken. Ze gaan elkaars verschillen zien, ze zullen gaan zien dat waar de een goed in is, de andere wat minder en omgekeerd. Dit leert hen ook te respecteren en elkaar te helpen.

Sommige kinderen willen nog meer met beweging bezig zijn en dan niet alleen het basis-motorische deel. Ze willen ook meer leren op het gebied van organiseren, coachen, samenwerken, techniek en tactiek.

Het Sondervick College is een bèta-profiel school wat reeds zichtbaar is door de bijzondere samenwerkingen met de TU/e, ASML en Fontys. Eindhoven profileert zich als een sport- en techniekstad.

In de INNO sportklas brengen we dit samen. Veel sport in combinatie met techniek. Door middel van extra contacttijd wordt er in de lessen lichamelijke opvoeding dieper op de stof ingegaan. Door middel van aandacht in de reguliere lessen voor sport wordt de technische kant van sport belicht. Bijvoorbeeld door bij wiskunde uit te rekenen ‘hoe hard je loopt in een bepaalde tijd of over een bepaalde afstand’.

De INNO sportklas wordt in de bovenbouw voortgezet in het eindexamen vak LO2 (mavo) of BSM (havo) Hierna zijn er weer een aantal doorstroommogelijkheden op zowel MBO als HBO als op universitair niveau. Denk aan CIOS Sport en Bewegen, ALO of Fontys Sport Hogeschool, Fysiotherapie of bewegingswetenschappen.

Dit betreft een nieuw te starten klas in het schooljaar 2016-2017. Het programma wordt werkender wijs gemaakt en aangepast. Heeft u hierover goede ideeën en wilt u een bijdrage leveren, dan wordt u van harte uitgenodigd om dit kenbaar te maken bij de opleidingsdirecteur.