Informatieavond groep8-ers en ouders

Jaarlijks worden in november informatieavonden gegeven aan ouders van groep 8 over het onderwijs op onze school.

De avonden zijn bedoeld voor ouders met leerlingen in groep 8 van de basisschool, hun zoon/dochter, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Lees meer